Welkom

Teken Aan | Registreer vir 'n Gebruikersrekening

Welkom by die Burger(s) Familie se webblad. Die doel van hierdie bladsye is tweeledig. Eerstens om soveel moontlik inligting oor die Burger(s) by een plek bymekaar te maak om mense te help wat hulle voorsate soek.

Tweedens word enigeen wat wil, uitgenooi om 'n bydrae te maak, hoe gering ook al. Hierdie bydrae kan gemaak word deur vir ons 'n e-pos te stuur na die e-pos addres hier onder en/of 'n gesinsblad in te vul. Hierdie kan verkry word deur dit per e-pos aan te vra.

Enige dokumente en of foto's sal ook wardeer word. E-pos dit ook aan ons met die nodige beskrywings.

Hierdie web tuiste is moonlik gemaak deur jare se navorsing van Oom Sarel Burger wat meeste van die foto's en inligting verskaf het.

Kontak Ons

email imageAs jy enige vrae en voorstelle het oor die informasie op die tuisbald, wees so gaafen skakel ons gerus.Ons sien uit om van jou te hoor.

Soek

Kenmerke

Hierdie is skakels na belangrike Burgers in die Burger geskiedenis.